پشتیبانی : 02166754022

2.8میلی متر-12 میلی متر

برند
رزولوشن
خروجی تصویر