دزدگیراماکن F6 داراي 4 زون باسیم و 3 زون بی سیم

2 عدد ریموت 5 دکمه ي برد بالاي آنتن دار.دزدگیر اماکن F6 دارای فرمان درب بازکن مستقل

اعلام هشدار قطع برق، قابلیت تفکیک زون ها، زون 24 ساعته