سیستم های تحت شبکه

Min. Illumination یا حداقل نور مورد نیاز در دوربین هایک ویژن چیست؟

Min. Illumination یا حداقل نور مورد نیاز دوربین یکی از مشخصه های مهم دوربین مداربسته است. این مشخصه نشان میدهد حساسیت چیپ تصویر به نور چقدر است.

 

    View Larger Image

Min. Illumination یا حداقل نور مورد نیاز در دوربین هایک ویژن چیست؟

Min. Illumination یا حداقل نور مورد نیاز دوربین یکی از مشخصه های مهم دوربین مداربسته است. این مشخصه نشان میدهد حساسیت چیپ تصویر به نور چقدر است.
حساسیت به نور خوب است یا بد؟

حساسیت به نور (برخلاف حساسیت های انسان ها) یکی از مشخصه های مفید و مهم دوربین مداربسته است. هرقدر این حساسیت به نور بیشتر باشد دوربین بهتر است. البته این حساسیت را معمولا با مقدار نور مورد نیاز دوربین نشان میدهند. هرقدر دوربین به نور کمتری برای تشکیل تصویر نیاز داشته باشد یعنی حساسیت چیپ تصویر آن نسبت به نور بیشتر است.
واحد اندازگیری حداقل نور مورد نیاز دوربین چیست؟

میزان شدت روشنایی یک محیط را با واحد لوکس (Lux) نشان می دهند. این واحد در محاسبات روشنایی بسیار پرکاربرد است. پس برای نشان دادن میزان نور مورد نیاز دوربین هم از همین واحد استفاده می شود. دستگاه های سنجش لوکس محیط به سادگی در دسترس هستند و شما می توانید از طریق این دستگاه ها نور محیطی را که می خواهید دوربین را در آن نصب کنید اندازگیری کنید.
لوکس یک دوربین بهتر است چقدر باشد؟

هر چقدر نور مورد نیاز یک دوربین کمتر باشد بهتر است، اما حساسیت دوربین های معمولی امروزی در حد 0.1 لوکس است (0.1 لوکس یعنی تقریبا نور یک شمع در یک اتاق 12 متری). البته این نور حداقل نور مورد نیاز دوربین است. همه دوربین ها برای تشکیل یک تصویر قابل قبول حداقل به صد برابر این نور نیاز دارند، پس برای دوربینی که حداقل نور مورد نیازش 0.1 لوکس است شما حداقل باید 10 لوکس نور در محیط ایجاد کنید. دوربین های تخصصی تر با حداقل نور 0.001 لوکس یا کمتر تولید می شوند.
پس چطور است که بعضی دوربین ها در محیط کاملا تاریک هم فیلم می گیرند؟

این دوربین ها از دید در شب IR هایک ویژن استفاده می کنند. در واقع این دوربین ها از طریق چراغ های مادون قرمز محیط را روشن می کنند و بعد تصویر محیط را می گیرند. اما چون شما نمی توانید این نور را ببنید محیط را تاریک فرض می کنید. اگر حساسیت دوربین نسبت به نور مادون قرمز بیشتر باشد عملکرد دید در شب مناسب تری هم دارد.

دوربین های مدار بسته TurboHD هایک ویژن

دوربین های مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن

دوربین های مدار بسته آنالوگ هایک ویژن