پشتیبانی : 09124489340

اداپتور دل 19.5V 4.62A

دسته بندی :

اداپتور دل 19.5V 4.62A